دوره های آموزش توتال استیشن های نقشه برداری شامل آموزش توتال استیشن لایکا درگروه های (TS(TS02 , TS06 , TS09 , TS12 , TS15 و گروه های (TC(TC705 , TC407 , TC805- آموزش توتال استیشن نیکون سری DTM , NPL , NivoC , NivoM – توتال استیشن های تریمبل ، سوکیا ، تاپکون ، سندینگ ، CIVIL  ، FOIF ، STONEX و…

افرادی که در این کارگاه های آموزشی شرکت می کنند مفاهیم و مبانی اولیه نقشه برداری زمینی را فرا گرفته و با دستگاه های نقشه برداری ( توتال استیشن ) به راحتی قادر به عملیات برداشت توپوگرافی ، پیاده سازی نقاط مختصات دار ، کنترل فونداسیون و آکس ستونها و… می باشند. این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.

اکباتان گروه آموزشی آموزش توتال استیشن