دوره های آموزش نقشه برداری زمینی شامل کلیات مفاهیم ژئوماتیک ، ترازیابی و تعیین اختلاف ارتفاع بین دو سطح ، پیمایش ، شبکه بندی مثلثاتی و محاسبه مساحت و احجام ، روش تهیه نقشه های توپوگرافی ، روش های کنترل پروژه های ساختمانی و… این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.

اکباتان گروه آموزشی کلاس آموزش نقشه برداری