برگزاری دوره های آموزشی مبانی GIS و تئوری نرم افزار های مرتبط از جمله ArcGIS مقدماتی و پیشرفته ، آشنایی با Geo database و برنامه نویسی با ArcObjects ، در  کلاس های پروژه محور  با متد اختصاصی این مجموعه .این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.