اهمیت و ضرورت یادگیری این نرم افزارها از این رو بالاست که امروزه زمان و دقت، آیتم بسیار مهمی در زندگی محسوب می شود و امکان طراحی سازه ها به صورت دستی برای سازه های کوچک بسیار زمان بر بوده که همین امر برای سازه های بلند مرتبه تقریباً ناممکن می شود. از این رو فراگیری این آموزش ها جهت کار با این نرم افزارها برای مخاطبین این نرم افزارها الزامی می باشد. حال در این آموزش که در اختیار عزیزان قرار می گیرد با انجام یک پروژه از ابتدا تا انتها با کاربرد این علم و این نرم افزار آشنا خواهند شد.

اکباتان گروه آموزشی آموزش نرم افزار های تخصصی ETABS-SAP-EXCEL و ….