تعریف شما از وضعیت کنونی شرکت چیست؟

مجموعه شرکت های اکباتان از بدو تاسیس، با انبوهی از تجربه مفید و اثر بخش در اجرای طرح‌های عمرانی، موفق به کسب دانش نوین در تحقق روشهای نوین شده است.
گذر زمان موجب شده تا این زمینه‌های رشد و بالندگی را برای بهره وری بیشتر در کنار معیارهای قیمت، زمان و کیفیت به دست آورد. مجموعه شرکت های اکباتان جهت به منصه ظهور رساندن این اهداف در ساختار سازمانی مناسب، با سرمایه انسانی مستعد مجهز به تکنولوژی های مدرن اقدام به ایجاد زیرساخت QHSE و سیستم های مدرن مدیریت پروژه کرده است.
همزمان با بهبود فرآیندهای کاری چابکی سازمان افزایش یافته است به نحوی که با ایجاد آرمان مشترک با ذی نفعان، بتوان به صورت گام به گام آنرا به یک سازمان یادگیرنده ارتقاء بخشید. از سوی دیگر با دریافت گواهی نامه های مختلف تضمین کیفیت از موسسات بین المللی توانسته است، شرایطی را رقم زند تا با پایش مداوم آنها قادر به راهبری پروژه ها شود و اطمینان عوام را کسب کنند

انگیزه شما از تاسیس مجموعه شرکت های اکباتان  چیست ؟

از سال ۱۳95 که مجموعه شرکت های اکباتان را تاسیس کردیم، همواره بر این اعتقاد راسخ بوده ایم که ارائه هرگونه خدمات مهندسی برجسته همراه با ارائه کیفیتی روزافزون تنها از طریق مطالعات جامع، طراحی دقیق و خدمات مهندسی کیفی دقیق امکانپذیر است.پیرو این اعتقاد، ماهیت و تمرکز تلاش های ما بر تعهد نسبت به کیفیت و دقت در قالب یک رهیافت مهندسی چندگانه برای حل مسائل استوار بوده است.نگرش و دیدگاه ما با برداشتن گام هایی کوچک، ایمن و خردمندانه تکامل یافته است. ما اعتقاد داریم که مسایل و دغدغه‌های کارفرمای ما دغدغه خود ما است. در راستای تجهیز خود به منظور حل و رفع تمامی دغدغه های حرفه ای کارفرمایان خود، که ممکن است تنها محدود به مسائل فنی نباشد، تدبیر ما بر آن بوده است که تیمی از متخصصین حرفه ای باتجربه و سخت کوش را جمع نموده، تکنولوژی‌ها و رهیافت‌های مهندسی اثبات شده را به خدمت گرفته، از آخرین و به روزترین راهنماها و دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و بین المللی استفاده کرده، برای موارد خاص و ویژه با شرکتهای روزآمد داخلی و خارجی مشارکت نموده، و از عضویت و مشارکت فعال در موسسات و انجمن های معتبر ملی و بین المللی بهره مند گردیم.در راستای به روز نگه داشتن توانایی های خود، امور تحقیق، توسعه و آموزش را در شرکت ایجاد و ارتباطات خوب و قابل اطمینانی با نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی از طریق ارتباط مستقیم با آنها، استخدام محققین و دانشمندان برای موارد خاص، و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود در سطوح و تخصص‌های مختلف، برقرار ساخته ایم.اتخاذ رهیافت مشارکتی در حل مسئله بخشی جداناپذیر از سیاق حرفه ای ما می باشد. در این خصوص، موفق شده ایم تا ساز و کارهای سالم و قوی و قابل اطمینان برای شمول دغدغه ها و مقوله های ذینفعان در کلیه کارها و خدمات مهندسی خود مستقر نماییم.مجموعه شرکت های اکباتان با تعهد روز افزون به اقدامات بالا و رعایت اخلاق مهندسی به نامی برجسته و مطمئن در بین شرکتهای مهندسی ایران تبدیل شده که در چندین  پروژه پژوهشی ملی در ایران فعالیت موثر نموده است. هم اکنون، ما با افتخار و غرور اعلام می داریم که کاملا آماده و مشتاق ورود به بازارهای بین المللی بوده تا خدمات کیفی خوب خود را به کارفرمایان و جوامع بیشتری عرضه داشته و آنها را در رسیدن به اهدافشان کمک نماییم.

ادامه مطلب…

اکباتان ویژه - گروه آموزش مصاحبه اختصاصی نشریه عصر ساختمان با مهندس صفائی