شرکت فن آوران زمین خاک از مجموعه شرکت های اکباتان در سال 1390 به ثبت رسیده و فعالیت خود را در زمینه پروژه های عمرانی با محوریت مطالعات ژئوتکنیک و نمونه برداری بتن در استان آذربایجان غربی شروع نموده است و در سال 1395 به مجموعه شرکت های اکباتان ملحق شده ، این شرکت در طول فعالیت خود با توجه به انجام پروژه ها بر اساس اصول استاندارد و فنی در زمینه آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی خاک موفق به مطرح نمودن خود به عنوان یکی از شرکت های موثر در زمینه مطالعات ژئوتکنیک در استان آذربایجان غربی گردیده است. همواره یکی از مهم ترین اهداف این شرکت انجام کارها بر اساس اصول فنی و مهندسی و کمک به ارتقای کیفیت ساخت اصولی سازه ها بوده است. هم اکنون این شرکت با پایه 2 در سطح استان آذربایجان غربی در حال فعالیت می باشد.

واحد آزمایشات ژئوتکنیک

– مطالعات ژئوتکنیک (مکانیک خاک) و ارائه گزارش و اخذ تأییدیه از نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها

– اجرای عملیات حفاری و نمونه برداری جهت انجام آزمایشات مختلف و ارائه ی گزارشهای مربوطه.

– ارائه لوگ حفاری (تعیین لایه های خاک) و طبقه بندی بافت زمین پروژه

– انجام آزمایشات بر روی نمونه های خاک – سنگ – بتن و آسفالت.

– انجام آزمایشات تکمیلی مکانیک خاک شامل سی بی آر

– برش – تحکیم

– سه محوری , تک محوری و واگرایی.

-آزمایش SPT (نفوذ مخروط استاندارد) دستی و ماشینی

– آزمایش دانسیته در محل و تعیین دانسیته نسبی طرح در پروژه های راهسازی (تعیین درصد کوبیدگی)

واحد آزمایشات بتن و جوش

– نمونه برداری از بتن، تعیین اسلامپ و آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

– مغزه گیری از بتن، جداول و آسفالت و انجام آزمایشهای مورد نیاز(تست مقاومت فشاری مغزه و غیره)

– ارائه گزارش طرح اختلاط بتن و آسفالت با مصالح موردنظر و پیشنهاد انتخاب معدن مناسب

– ساخت آزمونه های بتنی با استفاده از افزودنی مجاز و ارائه پیشنهاد مناسب افزودنی های بتن

– نمونه برداری از مصالح و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی

– اجرای بازرسی فنی و تست های غیرمخرب در پروژه‌های صنعتی و عمرانی

– مشاوره ، نظارت و بازرسی پروژه های صنعتی و ساختمانی ( اسکلت فلزی ، سوله سازی و… )

– انجام آزمایشات بتن

– بازرسی VT و PT طی مجوز ASNT

– نقشه برداری و تهیه نقشه اجرایی و فرآیند AWS