مهندس ارشیا صفائی (موسس / مدیر عامل/ رئیس هیات مدیره)

مهندس رامین علی پناهی (نایب رئیس هیات مدیره)

مهندس محمد علی پناهی (رئیس هیات مدیره)

لیلا علی پناهی (هیات مدیره)

مهندس محمد علی پناهی (مدیر واحد نقشه برداری)

مهندس امیر محمدپور (کارشناس نقشه برداری

نیما رحیمی (کارشناس نقشه برداری)

مهندس کرمی (کارشناس نقشه برداری)

لیلا علی پناهی (مدیر حسابداری)

اصغر باکومنش (کارشناس حسابداری)

مهندس عیانی (کارشناس حسابداری)

صفرعلی خرسندی (مسئول امور پیمانکاری)

بهمن علیزاده (کارشناس اجرایی)

مهندس شریف وند (طراح معماری)

مهندس جودی (طراح)

علیرضا خوشمود (کارشناس مسئول واحد طراحی سازه)

امیر پیروز مند(کارشناس/ محاسب سازه)

دکتر امیر نوری (مدیر واحد آزمایشگاه)

ارژنگ حامد خواه (کارشناس آزمایشهای مکانیک­خاک و بتن)

حمید نیازی (سئول حفاری و نمونه برداری )

اکباتان معرفی اعضا