1. دستگاه حفاری  2 دستگاه
  2. راد حفاری به طول  100 متر
  3. تجهیزات کامل کرگیری از خاک در قطرهای مختلف
  4. پمپ آب پیستونی    2 عدد
  5. چکش SPT خوب 2 عدد
  6. لوله کیسینگ در قطرهای مختلف
  7. قالب نمونه­برداری بتن و تجهیزات مربوط