واحد آموزش گروه اکباتان به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و ارتقا ء سطح کیفی دانش علمی مهندسان و پرسنل صنایع، متناسب با پیشرفت های علمی و تکنولوژی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی درسطوح مختلف همراه با اعطای گواهینامه های معتبر بین المللی و داخلی می نماید .

1- برگزاری دوره های بین المللی بازرسی به روش آزمایشات غیر مخرب
2- برگزاری دوره های بازرسی و نظارت جوش
3- دوره های بین المللی بازرسی به روش آزمایشات غیر مخرب ( NDT )
4- VT – بازرسی به روش چشمی
5- PT – بازرسی به روش مایعات نافذ
6- با اعطای گواهینامه بین المللی ASNT NDT-level I
7- دوره های بازرسی و نظارت جوش
8- بازرسی جوش و کنترل کیفی جوش AWS – QC ) Welding Inspection )
9- بازرسی جوش خطوط لوله مطابق استاندارد API
10- تهیه دستورالعمل رویه ی جوشکاری و تایید کیفی جوش ( WPS & PQR ( AWS – ASME
11- مبانی متالورژی جوش و عملیات حرارتی در جوشکاری
12- اصول ومبانی محاسبه وطراحی جوش ونقشه خوانی
13- عیوب جوش و علل پیدایش آن
14- بازرسی سازه های فلزی – واتصالات پیچ و مهره ای
15- خوردگی و راه های پیشگیری ازآن

اکباتان گروه سنجش و آزمایش واحد آموزش و پژوهش