طرح هادی روستایی

طرحهای هادی روستایی از جمله پروژه هایی محسوب می شوند که در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند.

پایه چنین طرحهای در کشور ما از سال 1362 و تحت عنوان ،روان بخشی روستاها ، در یکی از نقاط روستایی شهرستان شهرکرد و توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت به مورد اجرا گذاشته شد و در سالهای بعد به خصوص از سال 1366 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت تمام پیگیری شد .

براساس این گزارش تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور است.

در حال حاظر تنها شرکت دانش محور مجری طرح هادی روستایی شرکت “مشاورین دانش محور اکباتان عرش گستر”می باشد و افتخار استفاده از کادری نخبه و با تجربه را دارد

اکباتان شرکت مهندسی مشاورین دانش محور مجری طرح های هادی و عمرانی به صورت امانی و پیمانکاری