مطالب جدید گروه نقشه برداری

برداشت میزان خاکبرداری مسیر رودخانه روستای ب…/بخش صومای برادوست/ارومیه

برداشت میزان خاکبرداری مسیر رودخانه تا کنون فرایندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصان این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط و منظر معرفی شده که یکی از آن ها فرایند برداشت خاکبرداری است . این فرایند ، مجموعه ای از عملیات در نظارت یک پروژه..

ادامه مطلب

برداشت اولیه جهت اجرای پل روستای مب…/بخش مرکزی/ارومیه

برداشت اولیه جهت اجرای پل روستای در فرهنگ عامه و از قدیم الایام نقشه کشیدن با برنامه ریزی مترادف بوده است. نقشه همیشه پیش نیاز و همراه با برنامه ریزی است و از این رو از ابتدای هر پروژه بررسی و نقشه برداری اولویت اول می باشد ..

ادامه مطلب