مطالب جدید گروه نقشه برداری

برداشت میزان خاکبرداری مسیر رودخانه روستای ب…/بخش صومای برادوست/ارومیه

برداشت میزان خاکبرداری مسیر رودخانه تا کنون فرایندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصان این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط و منظر معرفی شده که یکی از آن ها فرایند برداشت خاکبرداری است . این فرایند ، مجموعه ای از عملیات در نظارت یک پروژه..

ادامه مطلب

برداشت اولیه جهت اجرای پل روستای مب…/بخش مرکزی/ارومیه

برداشت اولیه جهت اجرای پل روستای در فرهنگ عامه و از قدیم الایام نقشه کشیدن با برنامه ریزی مترادف بوده است. نقشه همیشه پیش نیاز و همراه با برنامه ریزی است و از این رو از ابتدای هر پروژه بررسی و نقشه برداری اولویت اول می باشد ..

ادامه مطلب

نقشه برداری جهت تهیه نقشه اجرایی-طرح هادی

نقشه برداری 23 کیلومتر فضای داخلی روستا جهت تهیه نقشه اجرایی جهت اجرای پروژه طرح هادی روستای— بخش مرکزی نقشه برداری ازمحدوده کالبدی روستا به منظورتهیه نقشه مقدماتی برای سایرمراحل می باشد.دراین مرحله بنیادمسکن پس از عقدقرارداد با مهندس نقشه بردار،اق..

ادامه مطلب

همکاران