مطالب جدید گروه مشاورین دانش محور

طرح هادی روستای ایگدیر- ارومیه

اجرای طرح هادی روستای ایگدیر- ارومیه

نابسامانی وضعیت کالبدی و کیفیت نامناسب مسکن روستایی از مهمترین عواملی هستند که ضرورت اصلاح و بهسازی بافت های روستای را بیان می کنند. طرح هادی روستایی، با بیش از دو دهه سابقه یکی از اساسی ترین اقداماتی است. از آنجا که این طرح یک سند رسمی برای توسعه کالبدی ر..

ادامه مطلب

طرح زیبا سازی و فضاسازی و جمع آوری آبهای سطحی طی پروژه شهرداری ارومیه

طرح زیبا سازی و فضاسازی و جمع آوری آبهای سطحی به طول 5000متر در خیابان های (عمار-کهرم-گلشهر2-آب-برق-تعاونی2) که با استفاده از نرم افزار M.SProject و مدیریت زمانی دقیق بوده و کلیه اقلام پیش از پروژه برآورد و از مصرف بیهوده مصالح جلوگیری شده و جنبه کیفیت پروژه فدا..

ادامه مطلب

اجرای کانال سنگی در روستای لر…/بخش مرکزی/ارومیه

اجرای 83 متر طول کانال سنگی اجرا شده است که ضخامت دیواره ها 0.7 متر و به ارتفاع متوسط 1.7 متر می باشد پی اجرا شده از نوع لاشه چینی با ملات ماسه سیمان به عرض 4متر و ضخامت 0.7 متر می باشد ..

ادامه مطلب

همکاران