مطالعه و اصلاح پایان نامه یکی از دانشجویان دانشگاه سراسری ارومیه

(خطا پیدا شده و اصلاح شده : اشتباه در مشخصات دیوار برشی)

کاستی در آموزش قدرتمند و پروژه محور سالهاست گریبانگیر دانشجویان پر تعداد دانشگاهها شده است.

اساتید راهنما نمیتوانند این تعداد زیاد دانشجو را با دقت کنترل و راهنمایی کنند ولی انتخاب شما هم درست نیست.

شما میتوانید با گرفتن آموزش های لازم پیرامون نحوه ی سرچ مقاله ، ترجمه مقالات ، فراگیری نرم افزارهای مورد نیاز در راستای پایان نامه به راحتی از پس  انجام پایان نامه بر بیایید.

اکباتان اخبار - گروه آموزش مطالعه و اصلاح پایان نامه یکی از دانشجویان دانشگاه سراسری ارومیه